Розвиток культури фінансових стосунків

Культура фінансових стосунків – це синергія загальнолюдських та духовних цінностей, які мають бути основою для ділових стосунків, що будуються на взаємній повазі учасників фінансових відносин та виключають зловживання можливими перевагами з боку будь-кого з учасників таких відносин та ухиляння від взятих на себе зобов’язань, оскільки така фінансова поведінка неминуче призводить до обопільних втрат суб’єктів фінансових відносин.

Культура фінансових стосунків передбачає наявність добровільного пошуку оптимальних рішень в процесі реалізації фінансових взаємин.

Культура фінансових стосунків передбачає, що базовою умовою побудови ефективних фінансових стосунків є розуміння, що рішення у будь-якій суперечливій ситуації знаходиться без приниження гідності будь-якої сторони. Культура фінансових стосунків може існувати тільки в суспільстві з достатнім рівнем розвитку цінностей, які дозволяють формувати та будувати фінансові стосунки. Чим серйозніше у суспільстві культивуватиметься поняття взаємоповаги серед учасників фінансових відносин, тим більше благ це буде приносити всім.

Культура фінансових стосунків – це поняття більш широке, ніж поняття «фінансова культура» та «фінансова грамотність». Проте воно містить в собі ці два поняття. Людство перебуває у фінансових стосунках з часів, відколи з’явились перші фінансові операції, такі як, наприклад, примітивний обмін. Еволюція фінансових стосунків сприяла появі таких понять як фінансова культура та фінансова грамотність. Сьогодні нам потрібно вже говорити про культуру фінансових стосунків. А для фінансово стабільного майбутнього нам необхідно навчати фінансовій грамотності наших дітей та молодь, прищеплювати їм розуміння фінансової культури та формувати культуру фінансових стосунків.

Культура фінансових стосунків у суспільстві залежить від учасників фінансових відносин: держави, установ, що надають фінансові продукти і послуги, та споживачів таких продуктів і послуг.

Держава зобов’язана створити належні умови для формування культури фінансових стосунків між учасниками фінансових відносин (установами, що надають фінансові продукти і послуги, та споживачами таких продуктів і послуг).

Фінансові установи повинні пропонувати споживачу чесні та прозорі умови своїх фінансових продуктів і послуг, ще на етапі ознайомлення з їхніми умовами (перед юридично закріпленим початком фінансових стосунків) попереджати їх про всі можливі негативні наслідки в разі порушення споживачами взятих на себе зобов’язань, а також добросовісно виконувати власні зобов’язання перед споживачем.

Споживачі, в свою чергу, повинні відповідально ставитися до взятих на себе зобов’язань та розуміти власну відповідальність за прийняті рішення.

Тільки добросовісне виконання всіма учасниками фінансових відносин взятих на себе зобов’язань, усвідомлення ними взаємної відповідальності дасть можливість зробити буденним поняття «культура фінансових стосунків» та досягти фінансової стабільності в державі. 

Друк E-mail